Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1


Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau và khi \(x = 6\) thì \(y = 4\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức: \(y = kx\) (với \(k\) là hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ \(k\) ta lấy \(y: x\).

Lời giải chi tiết

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: \(y = kx\) \(\left( {k \ne 0} \right)\).

a) Với \(x = 6\), \(y = 4\) ta được \(4 = k.6\).

Suy ra \(k = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}\)

Vậy hệ số tỉ lệ là \(\dfrac{2}{3}\)

b) Với \(k = \dfrac{2}{3}\) ta được \(y = \dfrac{2}{3}x\).

c) Từ \(y = \dfrac{2}{3}x\), ta có: 

+) Với \(x = 9\) thì \(y =\dfrac{2}{3}.9= 6\).

+) Với \(x = 15\) thì \(y =\dfrac{2}{3}.15= 10\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 419 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí