Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1


Tính:...

Đề bài

Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\, - 3,116 + 0,263 \cr
& b)\,\,\left( { - 3,7} \right).\left( { - 2,16} \right) \cr} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng, trừ, nhân, chia hai số thập phân áp dụng theo quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\, - 3,116 + 0,263 \cr
& = - \left( {3,116 - 0,263} \right) \cr
& = - 2,853 \cr
& b)\,\,\left( { - 3,7} \right).\left( { - 2,16} \right) \cr
& = 3,7.2,16 = 7,992 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí