Bài 20 trang 15 SGK Toán 7

Bình chọn:
4.3 trên 225 phiếu

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 7. Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3), b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

Đề bài

Tính nhanh:

a) \(6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)\)

b) \((-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)\)

c) \(2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2\)

d) \((-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)\)

Lời giải chi tiết

a) \(6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) \)

\(= (6,3 + 2,4) + [(-3,7) + (-0,3)] \)

\(= 8,7 + (-4) = 4,7\)

b) \((-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) \)

\(= [(-4,9) + 4,9] + [ 5,5 + (-5,5)] \)

\(= 0 + 0 = 0\)

c) \(2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2 \)

\(= [2,9 + (-2,9)] + [(-4,2) + 4,2] \)\(+ 3,7 = 3,7\)

d) \((-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) \)

\(= 2,8.[ (-6,5) + (-3,5)] \)

\(= 2,8. ( -10) = -28\)

(Sử dụng tính chất nhân phân phối giữa phép nhân và phép cộng: \(ab+ac= a.(b+c)\))

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.