Bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 150 phiếu

Giải bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

Đề bài

 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:                                          

 \(0,3;\,\frac{{ - 5}}{6};\, - 1\frac{2}{3};\,\frac{4}{{13}};\,0;\, - 0,875\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta so sánh các số hữu tỷ dương với nhau và các số hữu tỷ âm với nhau sau đó sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Viết các phân số dưới dạng tối giản:

\(0,3 = \frac{3}{{10}};\,\frac{{ - 5}}{6};\, - 1\frac{2}{3} = \frac{{ - 5}}{3};\,\frac{4}{{13}};\,0;\)\(\, - 0,875 = \frac{{ - 875}}{{1000}} = \frac{{ - 7}}{8}\)

- So sánh các số hữu tỉ dương với nhau:

Ta có : \(\frac{3}{{10}} = \frac{{39}}{{130}};\frac{4}{{13}} = \frac{{40}}{{130}}\)

Vì 39 < 40  nên \(\frac{3}{{10}} < \frac{4}{{13}}\)

- Tương tự So sánh các số hữu tỉ âm với nhau ta được:

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 20}}{{24}};\frac{{ - 5}}{3} = \frac{{ - 40}}{{24}};\frac{{ - 7}}{8} = \frac{{ - 21}}{{24}}\\
 \Rightarrow \frac{{ - 40}}{{24}} < \frac{{ - 21}}{{24}} < \frac{{ - 20}}{{24}}\\  \left( {Do\,\,\, - 40 <  - 21 <  - 20} \right)\\
 \Rightarrow \frac{{ - 5}}{3} < \frac{{ - 7}}{8}<\frac{{ - 5}}{6}
\end{array}\)

Vậy: \( - 1\frac{2}{3} <  - 0,875 < \frac{{ - 5}}{6} < 0 < 0,3 < \frac{4}{{13}}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.