Bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 69 phiếu

Giải bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

Đề bài

 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:                                          

 \(0,3;\,\frac{{ - 5}}{6};\, - 1\frac{2}{3};\,\frac{4}{{13}};\,0;\, - 0,875\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta so sánh các số hữu tỷ dương với nhau và các số hữu tỷ âm với nhau sau đó sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Viết các phân số dưới dạng tối giản:

\(0,3 = \frac{3}{{10}};\,\frac{{ - 5}}{6};\, - 1\frac{2}{3} = \frac{{ - 5}}{3};\,\frac{4}{{13}};\,0;\)\(\, - 0,875 = \frac{{ - 875}}{{1000}} = \frac{{ - 7}}{8}\)

- So sánh các số hữu tỉ dương với nhau:

Ta có : \(\frac{3}{{10}} = \frac{{39}}{{130}};\frac{4}{{13}} = \frac{{40}}{{130}}\)

Vì 39 < 40  nên \(\frac{3}{{10}} < \frac{4}{{13}}\)

- Tương tự So sánh các số hữu tỉ âm với nhau ta được:

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 20}}{{24}};\frac{{ - 5}}{3} = \frac{{ - 40}}{{24}};\frac{{ - 7}}{8} = \frac{{ - 21}}{{24}}\\
 \Rightarrow \frac{{ - 40}}{{24}} < \frac{{ - 21}}{{24}} < \frac{{ - 20}}{{24}}\\  \left( {Do\,\,\, - 40 <  - 21 <  - 20} \right)\\
 \Rightarrow \frac{{ - 5}}{3} < \frac{{ - 7}}{8}<\frac{{ - 5}}{6}
\end{array}\)

Vậy: \( - 1\frac{2}{3} <  - 0,875 < \frac{{ - 5}}{6} < 0 < 0,3 < \frac{4}{{13}}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan