Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tính: \(A = \left( {{1 \over {38}} - 1} \right).\left( {{1 \over {37}} - 1} \right).\left( {{1 \over {36}} - 1} \right)\)\(\;....\left( {{1 \over 2} - 1} \right).\)

Bài 2: Tìm x

a) \(\left| {2x} \right| - \left| { - 2,5} \right| = \left| { - 7,5} \right|\) với \(x > 0\).

b) \(\left| x \right| = x + 2\) với \(x + 2 \ge 0.\)

Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của \(A = 1 + \left| {x - {1 \over 2}} \right|.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện phép nhân các phân số.

Lời giải chi tiết:

\(A = \left( {{1 \over {38}} - 1} \right).\left( {{1 \over {37}} - 1} \right).\left( {{1 \over {36}} - 1} \right)\)\(\;....\left( {{1 \over 2} - 1} \right).\) 

\( \;\;\;= \left( {{{ - 37} \over {38}}} \right).\left( {{{ - 36} \over {37}}} \right).\left( {{{ - 35} \over {36}}} \right)....\left( { - {1 \over 2}} \right) \)

\(\;\;\;= - {1 \over {38}}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Biến đổi đưa về dạng \(\left| {A\left( x \right)} \right| = b\left( {b \ge 0} \right) \)\(\Rightarrow A\left( x \right) = b\) hoặc \(A\left( x \right) =  - b\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\left| {2x} \right| - \left| { - 2,5} \right| = \left| { - 7,5} \right| \)

\(\Rightarrow \left| {2x} \right| - 2,5 = 7,5\)

\( \Rightarrow \left| {2x} \right| = 7,5 + 2,5 \) 

\(\Rightarrow \left| {2x} \right| = 10 \)

\(\Rightarrow 2x = 10\) hoặc \(2x = - 10\)

\( \Rightarrow x = 5\) (vì \(x > 0\)).

b) Điều kiện: \(x + 2 \ge 0\)\( \Rightarrow x \ge - 2\)

\(\left| x \right| = x + 2 \)

\(\Rightarrow x = x + 2\) hoặc \(x = - \left( {x + 2} \right)\)

\(\Rightarrow 0x = 2\) hoặc \(x = - x - 2\)

\( \Rightarrow x \in \emptyset \) hoặc \(2x = - 2\)

\(\Rightarrow x = - 1\) ( thỏa mãn điều kiện \(x \ge - 2\))

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng \(\left| {x - a} \right| + m \ge m\) với mọi \(x\)

Dấu "=" xáy ra khi \(x=a\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\left| {x - {1 \over 2}} \right| \ge 0\) nên \(A = 1 + \left| {x - {1 \over 2}} \right| \ge 1.\)

Dấu “=” xảy ra khi \(x - {1 \over 2} = 0 \Rightarrow x = {1 \over 2}.\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 1 khi \(x = {1 \over 2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí