Câu 6 trang 38 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Thời trang thể hiện tính cách của người mặc như thế nào? Em hãy đánh dấu √ vào ô trống trước những câu trả lời mà em cho là đúng.

Đề bài

Thời trang thể hiện tính cách của người mặc như thế nào? Em hãy đánh dấu √ vào ô trống trước những câu trả lời mà em cho là đúng.

 

Trang phục có thể giúp ta biết được công việc mà người mặc đang làm (đến công sở, đi học, đi chơi, tập thể thao, đi lao động, …)

 

Trang phục có thể giúp ta biết được người mặc ưa thích sự đơn giản hay không.

 

Trang phục có thể giúp ta biết được người mặc đến từ quốc gia nào

 

Trang phục có thể giúp ta đoán biết nghề nghiệp của người mặc

 

Trang phục có thể cho thấy người mặc có tính cách trẻ trung, năng động

 

Trang phục có thể cho thấy người mặc có tính cách cẩu thả

Lời giải chi tiết

Thời trang thể hiện tính cách của người mặc:

 

Trang phục có thể giúp ta biết được công việc mà người mặc đang làm (đến công sở, đi học, đi chơi, tập thể thao, đi lao động, …)

Trang phục có thể giúp ta biết được người mặc ưa thích sự đơn giản hay không.

 

Trang phục có thể giúp ta biết được người mặc đến từ quốc gia nào

 

Trang phục có thể giúp ta đoán biết nghề nghiệp của người mặc

Trang phục có thể cho thấy người mặc có tính cách trẻ trung, năng động

Trang phục có thể cho thấy người mặc có tính cách cẩu thả


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí