Câu 2 trang 37 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Chỉ ra (những) chi tiết nào dưới đây của trang phục có sự thay đổi trong hình ảnh minh họa thời trang áo dài ở hình bên. A. Kiểu dáng B. Họa tiết C. Độ dài D. Cả 3 chi tiết trên

Đề bài

Chỉ ra (những) chi tiết nào dưới đây của trang phục có sự thay đổi trong hình ảnh minh họa thời trang áo dài ở hình bên.

A. Kiểu dáng

B. Họa tiết

C. Độ dài

D. Cả 3 chi tiết trên


Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Vì họa tiết và độ dài không có thay đổi gì.Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí