Câu 1 trang 37 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống chất liệu, màu sắc, vóc dáng, kiểu trang phục, xã hội, phù hợp, hình ảnh, nhất định, thời trang. Thời trang là những (1) …… được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong xã hội trong một khoảng thời gian (2) …….. thời trang được thể hiện qua kiểu dáng, màu sắc, (3) ……, họa tiết, … của trang phục. Thời trang có thể phù hợp với người này nhưng không (4) ….. với người khác. Nếu mặc trang phục theo thời trang nhưng không phù hợp với (5) …. củ

Đề bài

Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống

chất liệu, màu sắc, vóc dáng, kiểu trang phục, xã hội, phù hợp, hình ảnh, nhất định, thời trang.

Thời trang là những (1) …… được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong xã hội trong một khoảng thời gian (2) …….. thời trang được thể hiện qua kiểu dáng, màu sắc, (3) ……, họa tiết, … của trang phục. Thời trang có thể phù hợp với người này nhưng không (4) ….. với người khác. Nếu mặc trang phục theo thời trang nhưng không phù hợp với (5) …. của mình thì có thể vừa tốn tiền mua sắm trang phục, vừa làm xấu (6) …… của mình trong mắt mọi người.


Lời giải chi tiết

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống theo bảng sau:

Vị trí

Điền từ

1

Kiểu trang phục

2

Nhất định

3

Chất liệu

4

Phù hợp

5

Vóc dáng

6

Hình ảnh


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí