Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?


Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

Đề bài

Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

 

Lời giải chi tiết

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, đó là truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.


Bình chọn:
4.3 trên 69 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí