Tại sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ?


Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì...

Đề bài

Tại sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dụng Tổng tuyển cử ngày 25-04-1976

Lời giải chi tiết

Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì: 

Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Nhân dân phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 303 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí