SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 65 SBT địa 9 Câu 1 trang 65 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 9, Cho hình 27: Em hãy thể hiện trên lược đồ: a) Các cảng biển: Cửa Lò, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 66 SBT địa 9 Câu 2 trang 66 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng thủy sản khai thác

Xem chi tiết
Câu 3 trang 66 SBT địa 9 Câu 3 trang 66 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ô ở trước ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 67 SBT địa 9 Câu 1 trang 67 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 67 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng chú giải

Xem chi tiết
Câu 2 trang 68 SBT địa 9 Câu 2 trang 68 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 68 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây

Xem chi tiết
Câu 3 trang 68 SBT địa 9 Câu 3 trang 68 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 68 sách bài tập Địa lí 9, Điền nội dung thích hợp vào các ô trống ở cột B để nêu rõ thế mạnh kinh tế của điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 69 SBT địa 9 Câu 4 trang 69 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 69 sách bài tập Địa lí 9, Nối các ý cột A với ý cột B sao cho thích hợp

Xem chi tiết
Câu 1 trang 69 SBT địa 9 Câu 1 trang 69 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 69 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 29.1. Biểu đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr. 106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 70 SBT địa 9 Câu 2 trang 70 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 70 sách bài tập Địa lí 9, Nối chữ ở cột A với những chữ thích hợp ở cột B sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Câu 3 trang 70 SBT địa 9 Câu 3 trang 70 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 70 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 - 2007.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 71 SBT địa 9 Câu 4 trang 71 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 71 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên

Xem chi tiết
Câu 2 trang 72 SBT địa 9 Câu 2 trang 72 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 9, Nền nông nghiệp của nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng được phát triển dựa trên những thuận lợi nào?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 72 SBT địa 9 Câu 3 trang 72 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 72 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 -2010

Xem chi tiết
Câu 1 trang 73 SBT địa 9 Câu 1 trang 73 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 73 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 30.1. Tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001, trang 112 SGK, em hãy ghi dấu cộng (+) vào ô ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 74 SBT địa 9 Câu 2 trang 74 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 9, So sánh sự khác biệt về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê của vùng bằng cách hoàn thành các biểu đồ sau.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 74 SBT địa 9 Câu 3 trang 74 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 9, Điền nội dung còn thiếu vào các chỗ trống dưới đây để hoàn thành báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của cây cà phê (hoặc cây chè).

Xem chi tiết
Câu 1 trang 75 SBT địa 9 Câu 1 trang 75 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 75 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 31 Em hãy: a) Em hãy ghi lên lược đồ số thứ tự của 6 tỉnh Đông Nam Bộ theo chỉ dẫn ở bảng chú giải.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 76 SBT địa 9 Câu 2 trang 76 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 76 sách bài tập Địa lí 9, Những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ

Xem chi tiết
Câu 3 trang 76 SBT địa 9 Câu 3 trang 76 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 31.3. Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999. tr. 115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 77 SBT địa 9 Câu 1 trang 77 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 9, Em hãy: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ, thời kì 1995 - 2010.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài