ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 19 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 19 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Nước ta bắt đầu công cuộc Đổi mới nền kinh tế từ năm 2. Đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế

Xem lời giải

Câu 2 trang 20 SBT địa 9

Cho biết cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 20 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 20 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 20 SBT địa 9, Dựa vào hình 6.2. Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm, tr. 21 SGK, hãy:

Xem lời giải

Câu 5 trang 21 SBT địa 9

Giải câu 5 trang 21 SBT địa 9, Cho bảng 6: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2010. b) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 1 trang 21 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 21 SBT địa 9, a) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng b) Điền nội dung thích hợp vào ô trống, nối ý ở cột A với ý ở cột B và C sao cho hợp lí

Xem lời giải

Câu 2 trang 22 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 22 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 22 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 22 SBT địa 9, Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

Xem lời giải

Câu 4 trang 22 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 22 SBT địa 9, Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 1 trang 23 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9, a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng

Xem lời giải

Câu 2 trang 24 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 24 SBT địa 9, Nhận xét về vai trò của cây lúa ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 3 trang 24 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 24 SBT địa 9, Cho bảng 8.2: a) Nhận xét sự biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người ở nước ta. b) Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động đó?

Xem lời giải

Câu 4 trang 25 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 25 SBT địa 9, Dựa vào hình 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 25 SBT địa 9

Giải câu 5 trang 25 SBT địa 9, Dựa vào bảng 8.3: Nhận xét tình hình phát triển của ngành chăn nuôi ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 1 trang 26 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 26 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng a. Tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta là b) Trong các nhân tố sau, nhân tố nào có tác động tích cực nhất đến sự phát triển ngành thủy sản của nước ta? c) Tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thủy sản là d) Hiện nay, nghề nuôi tôm phát triển mạnh nhất ở

Xem lời giải

Câu 2 trang 26 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 26 SBT địa 9, Hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 27 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 27 SBT địa 9, Việc trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta vừa khai thác lại vừa phải bảo vệ rừng?

Xem lời giải

Câu 4 trang 27 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 27 SBT địa 9, Cho bảng 9: a) Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta năm 1990 và năm 2010. b) Nhận xét.

Xem lời giải

Câu 1 trang 28 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 28 SBT địa 9, Cho bảng 10.1: a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các nhóm cây ở nước ta trong 2 năm. b) Nhận xét sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

Xem lời giải

Câu 2 trang 29 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 29 SBT địa 9, Cho bảng 10.2: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng đàn gia súc gia cầm của nước ta qua các năm. b) Dựa vào bảng số liệu 10.2 và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh? Tại sao đàn trâu không tăng?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất