ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 30 SBT địa 9 Câu 1 trang 30 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 30 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là b) Trong các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố công nghiệp, nhân tố kinh tế - xã hội bao giờ cũng mang tính quyết định, nhân tố tự nhiên chỉ tạo cơ sở, đặt nền tảng cho sự phân bố”. Nhận định trên là

Xem chi tiết
Câu 2 trang 30 SBT địa 9 Câu 2 trang 30 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 30 SBT địa 9, Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 32 SBT địa 9 Câu 1 trang 32 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 32 SBT địa 9, Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 32 SBT địa 9 Câu 2 trang 32 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 32 SBT địa 9, Nối tên nhà máy thủy điện ở cột A với tỉnh ở cột B sao cho đúng.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 32 SBT địa 9 Câu 3 trang 32 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 32 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 32 SBT địa 9 Câu 4 trang 32 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 32 SBT địa 9, Dựa vào hình 12.1 SGK. Biểu đồ tỉ trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, năm 2002 a) Hoàn thành bảng sau: b) Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao ở nước ta?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 33 SBT địa 9 Câu 5 trang 33 SBT địa 9

Giải câu 5 trang 33 SBT địa 9, Hoàn thành bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 34 SBT địa 9 Câu 6 trang 34 SBT địa 9

Giải câu 6 trang 34 SBT địa 9, Dựa vào hình 12.3. Lược đồ các trung tâm công nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2002, tr. 45 SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam (trang Công nghiệp chung), hãy hoàn thiện bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 34 SBT địa 9 Câu 1 trang 34 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 34 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất mang tính quyết định sự phát triển và phân bố của hầu hết các ngành dịch vụ (trừ du lịch) là:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 34 SBT địa 9 Câu 2 trang 34 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 34 SBT địa 9, Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại được coi là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 35 SBT địa 9 Câu 3 trang 35 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 35 SBT địa 9, Trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2010, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 20,58 %, công nghiệp - xây dựng chiếm 41,64 %, dịch vụ chiếm 37,78 %. a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta, năm 2010. b) Nhận xét về sự đóng góp của ngành dịch vụ trong GDP nước ta.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 35 SBT địa 9 Câu 4 trang 35 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 35 SBT địa 9, Cho các ngành dịch vụ sau: Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, sửa chữa, dịch vụ cá nhân công cộng, giao thông vận tải, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo hiểm, quản lí Nhà nước, bưu chính - viễn thông, tư vấn. Hãy xếp các ngành dịch vụ đã cho vào bảng sau sao cho đúng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 35 SBT địa 9 Câu 1 trang 35 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 35 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là b) Nước ta hòa mạng Internet vào năm

Xem chi tiết
Câu 2 trang 36 SBT địa 9 Câu 2 trang 36 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 36 SBT địa 9, Cho bảng 14: a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo loại hình giao thông vận tải của nước ta, năm 1999 và năm 2010. b) Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng của các ngành giao thông vận tải.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 36 SBT địa 9 Câu 3 trang 36 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 36 SBT địa 9, Chứng minh rằng ngành bưu chính nước ta phát triển mạnh, ngành viễn thông phát triển hiện đại.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 37 SBT địa 9 Câu 4 trang 37 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 37 SBT địa 9, Điền vào hình 14 dưới đây 5 sân bay quốc tế, 5 hải cảng quốc tế và 5 cửa khẩu đường bộ.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 38 SBT địa 9 Câu 1 trang 38 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 38 SBT địa 9, Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa lớn nhất nước ta hiện nay là b) Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm

Xem chi tiết
Câu 2 trang 38 SBT địa 9 Câu 2 trang 38 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 38 SBT địa 9, Cho bảng 15.1: a) Nhận xét về các bạn hàng xuất - nhập khẩu của nước ta. b) Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 39 SBT địa 9 Câu 3 trang 39 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 39 SBT địa 9, Dựa vào sự hiểu biết của mình, hãy kể tên: a) 5 bãi biển đẹp ở nước ta, lần lượt từ Bắc vào Nam. b) 5 vườn quốc gia. c) 5 di sản thế giới ở nước ta. d) 5 lễ hội cổ truyền ở nước ta. e) 5 làng nghề truyền thống ở nước ta.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 39 SBT địa 9 Câu 4 trang 39 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 39 SBT địa 9, Cho bảng 15.2: a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và năm 2010. b) Nhận xét về các mặt hàng xuất khẩu của nước ta. c) Vì sao hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng cao?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài