ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bình chọn:
4.1 trên 26 phiếu
Câu 1 trang 5 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 5 SBT địa 9, Dựa vào bảng 1: Hãy cho biết: a) Dân tộc em thuộc nhóm ngôn ngữ nào? b) Các dân tộc nào cùng nhóm ngôn ngữ với dân tộc em?

Xem lời giải

Câu 2 trang 6 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 6 SBT địa 9, Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ ở bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam.

Xem lời giải

Câu 3 trang 7 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 7 SBT địa 9, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết, em có nhận xét gì về cội nguồn cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

Xem lời giải

Câu 4 trang 7 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 7 SBT địa 9, Nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm phân bố các dân tộc ở Việt Nam.

Xem lời giải

Câu 1 trang 7 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 7 SBT địa 9, Dựa vào bảng 2.1: a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số nước ta, thời kì 1960 – 2011. b) Qua biểu đồ nêu nhận xét về sự phát triển dân số nước ta thời kì 1960 – 2011.

Xem lời giải

Câu 2 trang 8 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 8 SBT địa 9, Dựa vào số liệu dưới đây: - Số dân thành thị nước ta năm 2010: 26515,9 nghìn người. - Số dân nông thôn nước ta năm 2010: 60416,6 nghìn người. - Tỉ lệ dân số thành thị ở nước ta năm 1999 là: 23,5%. a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số thành thị so với số dân cả nước trong hai năm: 1999 và 2010. b) Qua biểu đồ nêu nhận xét.

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 9 SBT địa 9, Căn cứ bảng 2.2: a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng nước ta, năm 2009. b) Nhận xét.

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SBT địa 9

Câu 1 trang 10 SBT địa 9, Căn cứ vào bảng 3.1: a) Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của cả nước và các vùng nước ta, năm 2011. b) Qua biểu đồ nêu nhận xét.

Xem lời giải

Câu 2 trang 12 SBT địa 9

Lấy dân số thành thị chia cho tổng dân số cả nước rồi nhân với 100%.

Xem lời giải

Câu 3 trang 13 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 13 SBT địa 9, Đặc điểm chung về quần cư thành thị nước ta là

Xem lời giải

Câu 4 trang 13 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 13 SBT địa 9, Qua dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hãy viết đoạn văn ngắn gọn giới thiệu về Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Xem lời giải

Câu 1 trang 13 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 13 SBT địa 9, Căn cứ vào bảng 4.1 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo các ngành ở nước ta, năm 1989 và năm 2010. b) Căn cứ vào biểu đồ, hãy nhận xét vế cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta từ năm 1989 đến năm 2010.

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 14 SBT địa 9, Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Xem lời giải

Câu 3 trang 15 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 15 SBT địa 9, Dựa vào bảng 4.3: Nhận xét tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Câu 4 trang 15 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 15 SBT địa 9, Căn cứ vào bảng 4.4: Nhận xét sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa thành thị và nông thôn so với trung bình cả nước.

Xem lời giải

Câu 5 trang 16 SBT địa 9

Giải câu 5 trang 16 SBT địa 9, Dựa vào bảng 4.5 a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ hộ nghèo của cả nước, thành thị, nông thôn, của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. b) Qua biểu đồ nhận xét sự chêch lệch về tỉ lệ hộ nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Câu 1 trang 17 SBT địa 9

Giải câu 1 trang 17 SBT địa 9, Quan sát hình 5.1. Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 tr.18 SGK, em hãy: Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây.

Xem lời giải

Câu 2 trang 17 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 17 SBT địa 9, Ghi dấu (+) vào ý trả lời đúng về nhận xét so sánh hai tháp dân số ở các mặt: a) Hình dạng của tháp b) Cơ cấu dân số theo độ tuổi c) Về tỉ lệ dân số phụ thuộc d) Nhận xét chung

Xem lời giải

Câu 3 trang 18 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 18 SBT địa 9, Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thích hợp ở bên phải để giải thích đúng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi.

Xem lời giải

Câu 4 trang 18 SBT địa 9

Giải câu 4 trang 18 SBT địa 9, Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây. Các cụm từ cho sẵn: - Lực lượng lao động dồi dào. - Về y tế, văn hóa, giáo dục. - Hằng năm số người bổ sung cho lực lượng lao động lớn. - Về giải quyết việc làm trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất