Giải câu 3 trang 72 SBT địa 9


Đề bài

Cho bảng số liệu dưới đây:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, THỜI KÌ 1985 – 2010 (Đơn vị: nghìn người)

Em hãy:

a) Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 - 2010.

b) Qua biểu đồ nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, thời kì 1985 - 2010.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán, vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a)

- Xử lí số liệu có bảng sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA

THỜI KÌ 1985 – 2010 (Đơn vị: %)

- Vẽ biểu đồ:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA, THỜI KÌ 1985 - 2010

b) Nhận xét:

- Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta thời kì 1985 - 2011 có sự thay đổi:

+ Tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng, tăng liên tục qua các năm và tăng thêm 11,5%.

+ Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng giảm mạnh và giảm 11,5%.

- Về qui mô dân số, dân thành thị và số dân nông thôn đều tăng lên (dân thành thị tăng thêm 15155,9 nghìn người; số dân nông thôn tăng thêm 11892,6 nghìn người).

=> Điều đó chứng tỏ quá trình đô thị hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.