Giải câu 2 trang 66 SBT địa 9


Đề bài

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn tấn)

a)Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b) Em hãy nêu nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

- Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp..................lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng.................% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010

b)

- Về sản lượng thủy sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1,2 lần Dyên hải Nam Trung Bộ.

- Về sản lượng thủy sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 36,8 % Dyên hải Nam Trung Bộ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu
  • Giải câu 3 trang 66 SBT địa 9

    Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ô ở trước ý trả lời đúng.

  • Giải câu 1 trang 65 SBT địa 9

    Giải câu 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 9, Cho hình 27: Em hãy thể hiện trên lược đồ: a) Các cảng biển: Cửa Lò, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.