SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3 trang 85 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 85 vở bài tập Địa lí 9,Hãy điền tên các dòng sông có nguồn thủy năng, các nhà máy thủy điện ở Đông Nam Bộ vào sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 86 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ô cho phù hợp với thực tế hoạt động của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 86 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 86 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào các ô cho phù hợp với bảng sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 6 trang 87 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường ở Đông Nam Bộ, biện pháp nào dưới đây sai? A. Áp dụng công nghệ sản xuất sạch. B. Không phân bố quá tập trung các khu công nghiệp trong các đô thị. C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. D. Đưa chất thải ra sông, ra biển.

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 87 vở bài tập Địa lí 9, Điền tên các tỉnh, thành phố, các đảo vào chỗ chấm (…) trong lược đồ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 88 vở bài tập Địa lí 9, Tính tỉ lệ các loại đất ở Đồng bằng sông Cửu Long rồi điền vào các chỗ trống trong bảng sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. b) Kể tên các cây trồng, vật nuôi thích hợp với vùng đất phù sa ngọt. c) Nêu tầm quan trọng của việc cải tạo đất phèn đất mặn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu Dựa vào các tiêu chí trong bảng trên, hãy viết tóm tắt so sánh về sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai đồng bằng lớn nhất đất nước (có so sánh với trung bình cả nước).

Xem lời giải

Bài 1 trang 89 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 89 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Tình tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, điền kết quả vào ô trống (…) trong bảng. b) Trình bày tóm tắt ý nghĩ việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 90 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 35, 36 trong SGK và sự hiểu biết hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau về thế mạnh tự nhiên để phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 90 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013. b) Cho nhận xét.

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 91 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Mặt hàng nào dưới đây không phải là nông sản xuất khẩu chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long? A. gạo. B. tôm đông lạnh. C. đường mía. D. hồ tiêu.

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 91 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Thành phố Cần Thơ có vai trò quan trọng đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long không phải do A. ở vị trí địa lí trung tâm của miền tây Nam Bộ. B. là đầu mối giao thông thủy-bộ rất quan trọng C. cơ sở vật chất kĩ thuật khá phát triển. D. có các trung tâm khoa học, kĩ thuật mạnh. E. có cầu Mĩ Thuận trên sông Hậu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 92 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 92 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ trọng sản lượng thủy sản các loại của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2014. b) Giải thích nguyên nhân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 93 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Nghề nuôi tôm xuất khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long phát triển không phải do: A. diện tích nuôi tôm mở rộng. B. điều kiện khí hậu thuận lợi với nghề nuôi tôm. C. thị trường tiêu thụ lớn. D. lực lượng lao động trong nghề nuôi tôm đông hơn các nghề khác.

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 93 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 35, 36 trong SGK và sự hiểu biết, hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 94 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày một số khó khăn và nêu một số giải pháp khắc phục để phát triển thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 94 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Các bộ phận của vùng biển nước ta tính từ bờ ra là: A. lãnh hải, nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. B. lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế. C. nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. D. nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải.

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 94 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 95 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 95 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Cần phát triển tổng hợp kinh tế biển không phải vì: A. để cạnh tranh với các ngành kinh tế trên đất liền. B. tài nguyên biển sẽ được khai thác hợp lí hơn. C. các ngành kinh tế biển hỗ trợ nhau cùng phát triển. D. góp phần bảo vệ môi trường biển.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất