Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?

Bình chọn:
4 trên 56 phiếu

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện...

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện tinh thần quyết thắng của quân và dân ta quyết tâm đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan