Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?

Bình chọn:
4 trên 57 phiếu

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện...

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện tinh thần quyết thắng của quân và dân ta quyết tâm đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Các bài liên quan: - Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu