Soạn Văn 10 Cánh Diều tập 2 - siêu ngắn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Kiêu binh nổi loạn

Hãy nêu những sự kiện chính trong văn bản Kiêu binh nổi loạn và cho biết mâu thuẫn ở đây là gì?

Xem lời giải

Người ở bến sông Châu

Xác định sự kiện chính của mỗi phần trong văn bản Người ở bến sông Châu. Theo em, cách xây dựng cốt truyện của tác giả có gì đặc sắc?

Xem lời giải

Hồi trống cổ thành

Nêu các sự kiện chính của văn bản Hồi trống Cổ Thành. Lí do gì dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công?

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 24

Tìm và so sánh bộ phận chêm xen trong mỗi cặp câu trích trong truyện ngắn Ngày cuối cùng của chiến tranh của Vũ Cao Phan dưới đây. Chúng có tác dụng gì, giống nhau và khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện

Phân tích và đánh giá nhân vật Dì Mây trong truyện “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh.

Xem lời giải

Giới thiệu đánh giá về một tác phẩm truyện

Giới thiệu, đánh giá nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật Trương Phi và Quan Công trong đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” (Trích Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung)

Xem lời giải

Tự đánh giá trang 33

Bối cảnh câu truyện diễn ra ở đâu?

Xem lời giải

Cảm xúc mùa thu

Xác định đề tài, thể loại và bố cục của bài thơ Cảm xúc mùa thu.

Xem lời giải

Tự tình (Bài 2)

Hãy xác định bố cục của bài thơ. Tác phẩm là lời tâm sự của ai, về điều gì? Điều ấy có liên quan như thế nào đến nhan đề tự tình?

Xem chi tiết

Thu điếu

Từ những thông tin mà em tìm hiểu được, hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài thơ Thu điếu. Tìm hiểu bố cục của bài thơ.

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 46

Trật tự từ trong mỗi cặp câu dưới đây thể hiện những khác biệt về ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Soạn bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề SGK Ngữ Văn 10 tập 2 Cánh Diều - siêu ngắn

Em hãy viết báo cáo kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thức thơ Đường Luật qua một số bài thơ trung đại đã học.

Xem lời giải

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu của một vấn đề

Em hãy trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đặc điểm hình thức thơ Đường Luật qua một số bài thơ Trung đại đã học.

Xem lời giải

Tự đánh giá trang 56

Từ ngữ nào trong câu Hoành sóc giang sơn kháp kỷ thu đã không thể hiện được thành công ở bản dịch thơ?

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 75

Đọc các đoạn văn dưới đây và thực hiện những nhiệm vụ sau:

Xem lời giải

Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học

- Yếu tố hình thức nghệ thuật nào đã được xác định để phân tích, đánh giá trong từng đoạn trích trên? - Mỗi tác giả đã chỉ ra tác dụng của yếu tố hình thức ấy trong việc thể hiện nội dung, ý nghĩa như thế nào? - Đoạn nào chủ yếu sử dụng thao tác phân tích và đoạn nào tập trung nêu cảm nhận, đánh giá của người viết? Hãy chỉ ra sự khác nhau giữa phân tích và đánh giá trong hai đoạn trích trên.

Xem lời giải

Giới thiệu, đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học

Giới thiệu, đánh giá nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của một tác phẩm văn học mà em đã học hoặc đã đọc.

Xem lời giải

Tự đánh giá trang 82

Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

Xem lời giải

Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp

Từ những nội dung được thể hiện trong văn bản Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp, xác định mục đích của tác giả khi viết bài văn nghị luận; chỉ ra sự phù hợp giữa nhan đề và nội dung của bài viết.

Xem lời giải

Bản sắc là hành trang

Văn bản Bản sắc là hành trang là văn bản nghị luận nêu lên vấn đề bản sắc văn hóa trong thời kì hội nhập. Văn bản nêu lên tầm quan trọng của bản sắc đối với mỗi quốc gia; đồng thời đem đến thông điệp “hòa nhập chứ không hòa tan”.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất