Bài 5: Thơ văn Nguyễn Trãi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp

Từ những nội dung được thể hiện trong văn bản Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp, xác định mục đích của tác giả khi viết bài văn nghị luận; chỉ ra sự phù hợp giữa nhan đề và nội dung của bài viết.

Xem lời giải

Đại cáo bình Ngô

Tìm hiểu bài Bình Ngô đại cáo theo bố cục sau và tóm tắt nội dung cơ bản của từng phần:

Xem lời giải

Bảo kính cảnh giới (Bài 43)

Bài thơ Bảo kính cảnh giới (Bài 43) viết về chủ đề gì? Từ chủ đề bài thơ, em có suy nghĩ gì về việc tác phẩm được đặt trong mục Bảo kính cảnh giới của tập Quốc âm thi tập?

Xem lời giải

Thực hành tiếng việt trang 104

Hai câu in đậm dưới đây áp dụng biện pháp tu từ nào để khẳng định chủ quyền quốc gia và nền độc lập của nước ta? Tên các triều đại Việt Nam, Trung Hoa được sắp xếp như thế nào?

Xem lời giải

Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội

Văn bản bàn về vấn đề gì?

Xem lời giải

Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội

Hãy thuyết trình quan niệm của em về lòng yêu nước

Xem lời giải

Tự đánh giá trang 111

Sắp xếp lại các câu sau cho đúng với trình tự: luận điểm – lí lẽ – dẫn chứng mà Nguyễn Trãi đã trình bày trong bức thư:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn