Bài 4

Soạn bài Viết bài làm văn số 1 – Văn kể chuyện - Ngắn gọn nhất


Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Viết bài làm văn số 1 – văn kể chuyện (làm ở nhà). Đề bài: “Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em”.


Đề bài

Viết bài làm văn số 1 – Văn kể chuyện (làm ở nhà).

   Có thể tham khảo kiểu đề sau: “Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em”.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

   Lập dàn ý:

* Mở bài: giới thiệu truyện em định kể: truyện “Thánh Gióng”.

* Thân bài:

- Giới thiệu nhân vật: “Đời Hùng Vương thứ 6, có hai vợ chồng ông lão sinh được một con trai nhưng lên ba vẫn không biết đi, biết nói, biết cười…”

- Các chi tiết:

+ Giặc Ân đang xâm lược nước ta

+ Vua cho sứ giả đi tìm người tài giỏi trong nước để giúp vua cứu nước

+ Thánh Gióng bảo vua làm cho con ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt

+ Thánh Gióng lớn nhanh như thổi

+ Cầm vũ khí vua ban ra trận

+ Thánh Gióng xông trận giết giặc

+ Roi gãy lấy tre bên đường làm vũ khí

+ Thắng giặc, Gióng bỏ lại áo giáp, cưỡi ngựa bay về trời

+ Vua nhớ công lao của Thánh Gióng phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ

* Kết bài: Thể hiện sự biết ơn của em với nhân vật Thánh Gióng, có lời hứa sẽ cố gắng học tập và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Xem bài tham khảo tại đây!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 91 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí