Bài 10

Soạn bài Danh từ (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất


Soạn Văn lớp 6 ngắn nhất tập 1 bài Danh từ (tiếp theo). Câu 1. Hãy điền các danh từ vào bảng phân loại:


Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

Trả lời câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Hãy điền các danh từ vào bảng phân loại:

Danh từ chung

Vua, tráng sĩ, làng, xã, huyện, công ơn, đền thờ.

Danh từ riêng

Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội.

Trả lời câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nhận xét về cách viết các danh từ riêng trong câu trên: Viết hoa tất cả các chữ đầu tiên của mỗi tiếng làm thành danh  từ riêng.

Trả lời câu 3 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nhắc lại quy tắc viết hoa đã học:

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của họ, đệm, tên; tên địa lí Việt Nam.

Ví dụ: Nguyễn Thị Thu Phương, Nha Trang.

- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó, nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Ví dụ: Lêôna Đờ Vanhxi, Mi-xi-xi-pi.

c. Quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương…: chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.

Ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng cộng sản Việt Nam.

Phần II

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tìm danh từ chung và danh từ riêng:

- Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, bây giờ, nước, vị, thần, rồng, nòi, con trai, tên.

- Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Trả lời câu 2 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm dưới đây là danh từ riêng không? Vì sao?

a. Là danh từ riêng vì Chim, Mây, Nước, Hoa đều được viết hoa và đây là tên mà nhà văn nhân hóa như người.

b. Là danh từ riêng: “Út” tên riêng của nhân vật.

c. Là tên riêng: “Cháy” tên riêng của một làng.

Trả lời câu 3 (trang 110 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Viết lại danh từ riêng: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Kon Tum, Đắc Lắc, miền Trung, Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí