Soạn văn 6 - Cánh diều chi tiết Bài 5: Văn bản thông tin

Soạn bài Giờ Trái Đất SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều chi tiết


Soạn bài Giờ Trái Đất chi tiết Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần Chuẩn bị và Đọc hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

CHUẨN BỊ

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

 Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

Phương pháp giải:

Em xem lại văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" để xem các câu hỏi phần Chuẩn bị và trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Thời gian đăng tải: 29/3/2014

- Nội dung: ngày giờ Trái Đất

- Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn\

- Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

- Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

+ Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền

+ Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Bowc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn"

+ Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

+ 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

+ Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

+ Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

+ Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam

=> Các yếu tố nhan đề, Sa po nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản.

=> Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất.

Phương pháp giải:

Em tìm hiểu thêm ở sách vở và internet thông tin về chiến dịch này.

Lời giải chi tiết:

Các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất:

- Hoạt động truyền thông tắt đèn hưởng ứng giờ Trái Đất.

- Chiến dịch Đại dương xanh.

Phần II

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn (1) và rút ra thời gian và sự kiện ở đầu văn bản.

Lời giải chi tiết:

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết:

- Thời gian đăng: 29/3/2014

- Sự kiện nêu ở Sapo: 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin chính của phần 1

Phương pháp giải:

Đọc đoạn (1) và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Phần 1: tìm phương pháp truyền thông thu húy chú ý người dân về biến đổi khí hậu => Qúa trình lên ý tưởng của giờ trái đất.

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2.

Phương pháp giải:

Đọc đoạn (1) và chú ý các mốc thời gian và thông tin.

Lời giải chi tiết:

Các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2:

- Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn".

- Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

- 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

- Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

- Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

- Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức câu mở rộng thành phần.

Lời giải chi tiết:

- Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này:

Ví dụ: 

+ Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô-Boowc-net xít-ni ( leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-tray-lia về vấn đề biến đổi khí hậu.

+ Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

+ Một năm sau đó (2009), chiến dịch giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.

Câu 5

Trả lời câu 5 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết

Phương pháp giải:

Chú ý các số liệu và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Các số liệu tác giả đưa ra xác thực và đáng tin cậy.

Câu 6

Trả lời câu 6 (trang 98 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết.

Phương pháp giải:

Quan sát ảnh và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Thông tin mà hình ảnh cung cấp là về biểu trưng của giờ trái đất, số 60+ biểu thị cho hành động mọi người tắt điện trong vòng 60 phút của sự kiện này.

Câu 7

Trả lời câu 7 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ ý kiến mà tác giả trích dẫn.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nêu nên ý nghĩa to lớn của chiến dịch này.

Câu 8

Trả lời câu 8 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra thông tin chính của phần 3

Phương pháp giải:

Đọc phần (3) và đưa ra thông tin chính.

Lời giải chi tiết:

Thông tin chính ở phần 3 là thể hiện sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

CH cuối bài

Trả lời câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản và liệt kê trả lời các ý trên.

Lời giải chi tiết:

- Văn bản thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới.

- Bố cục:

Đoạn 1: (Từ đầu đến nơi chúng ta đang sinh sống): Ý tưởng cho chiến dịch giờ trái đất xuất hiện 

Đoạn 2: (Tiếp tục....đến 20h30): Ngày giờ trái đất ra đời

Đoạn 3: (Còn lại): Sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Phương pháp giải:

Quan sát văn bản và liệt kê các mốc thời gian.

Lời giải chi tiết:

- Các mốc thời gian được nhắc tới:

+ Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn".

+ Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

+ 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

+ Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

+ Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

+ Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản, liệt kê những phương tiện, thông tin được tác giả sử dụng.

Lời giải chi tiết:

- Văn bản sử dụng những hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian để cung cấp thông tin giúp người đọc thu hút người đọc dõi theo và hiểu được nội dung muốn truyền tải.

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.

Phương pháp giải:

Tự trả lời theo suy nghĩ và cảm nhận của em.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin từ văn bản giúp em hiểu được ngày giờ trái đất ra đời như thế nào và ý nghĩa của nó. Từ đó em nghĩ bản thân mình cũng cần có trách nhiệm với môi trường với trái đất này hơn.

- Em nghĩ em có thể làm những việc như tắt đèn hơn 60 phút trong ngày này, sử dụng tích kiệm điện nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu