Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì ?


Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét...

Đề bài

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét:

Quân dân ta dốc toàn tâm, toàn sức để phục vụ chiến tranh, hậu phương hết lòng, không quản khó khăn để giúp đỡ cả nước chiến đấu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 64 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí