Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Quan sát hình 6 và 7, em thấy rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp có những đặc điểm riêng biệt.

Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp.

GỢI Ý LÀM BÀI

Quan sát hình 6 và 7, em thấy rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp có những đặc điểm riêng biệt.

- Rừng rậm nhiệt đới: Cây cối rậm rạp, xanh tươi

- Rừng khộp: Cây rụng lá, thưa thớt

Các bài liên quan