Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Quan sát hình 6 và 7, em thấy rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp có những đặc điểm riêng biệt.

Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp.

GỢI Ý LÀM BÀI

Quan sát hình 6 và 7, em thấy rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp có những đặc điểm riêng biệt.

- Rừng rậm nhiệt đới: Cây cối rậm rạp, xanh tươi

- Rừng khộp: Cây rụng lá, thưa thớt

Các bài liên quan: - Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)