Quan sát hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên là...

Quan sát hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên là: 

- Sông Ba

- Sông Đồng Nai

- Sông Xê Xan

- Sông Xrê Pốk

...

Các bài liên quan