Quan sát hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên là...

Quan sát hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên là: 

- Sông Ba

- Sông Đồng Nai

- Sông Xê Xan

- Sông Xrê Pốk

...

Các bài liên quan: - Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)