Quan sát hình 1, em hãy: Cho biết từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ?

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông...

Quan sát hình 1, em hãy: Cho biết từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông:

- Đường bộ ( Đường ô tô)

- Đường sắt

- Đường thủy

- Đường hàng không

Các bài liên quan: - Bài 16. Thành phố Hải Phòng