Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn độc lập rất sâu sắc và tiến bộ.Đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập...

      Đề bài: Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

BÀI LÀM

      1. Mở bài: 

      - Giới thiệu kết cấu bản Tuyên ngôn độc lập cùa Hồ Chí Minh.

      - Nêu nhận xét đánh giá chung nhất về phần Tuyên ngôn trong văn bản.

      2. Thân bài:

      a. Nội dung, ý nghĩa của phần tuyên ngôn.

      - Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn độc lập rất sâu sắc và tiến bộ.

            + Đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

            + Đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hoà.

            => Như vậy là cùng một lúc, cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 đã giải quyết cả hai nhiệm vụ: độc lập cho dân tộc và dân chủ cho nhân dân để đưa nước Việt Nam sang một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội (Bình Ngô đại cáo xưa kia. do lịch sử, chỉ mới giải quyết được độc lập dân tộc).

      - Nội dung tuyên ngôn đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, dứt khoát

            + Tuyên bố thoát li vá xoá bỏ mọi ràng buộc vời Pháp (về quan hệ, hiệp ước, đặc quyền)

            + Tuyên bố với thế giới về độc lập và tự do của nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam trên cả ba phương diện:

                  > Có quyền hường tự do và độc lặp.

                  > Sự thật đã thành một nước tự do và độc lập.

                  > Quyết giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

      b. Nghệ thuật:

            - Lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng biện đầy sức thuyết phục.

            - Lời tổng kết tình hình trong một câu ngắn gọn, hàm súc: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị".

            - Giọng văn hùng biện qua cách dùng từ, qua điệp ngữ, qua lời văn trang trọng và giọng văn đanh thép, dứt khoát, khẳng định.

            => Tất cả các điểm trên đã làm nên sức thuyết phục mạnh mẽ của "phần tuyên ngôn" trong bàn Tuyên ngôn độc lập lịch sử này. Đó là do tài nghệ của tác giả, nhưng nguồn gốc sâu xa lại chính là ờ tấm lòng ỵêu nước nồng nàn, tha thiết và ý chí độc lập tự do đã trở thành máu thịt, tâm hồn của người Việt.

      3. Kết bài:

      Khẳng định lại các giá trị của phần đầu (phần tuyên ngôn) của văn bản Tuyên ngôn độc lập.

Loigiaihay.com

Giá trị lịch sử và chất chính luận trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Giá trị lịch sử và chất chính luận trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn độc lập vừa có giá trị lịch sử to lớn, vừa mang những nét tiêu biểu cho văn chương chính luận của Hồ Chí Minh. Nó vừa kế thừa, phát huy được giá trị của lịch sử vừa mang tính thời đại sâu sắc.

Xem chi tiết
Dàn ý phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Dàn ý phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một dân tộc đã gan góc...; dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Xem chi tiết
Hãy phân tích tính thuyết phục được thể hiện trong phần mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập Hãy phân tích tính thuyết phục được thể hiện trong phần mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập

Đoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Bác chứa đựng một tư tưởng lớn với nhiều ý nghĩa sâu sắc, lại được viết bằng một nghệ thuật cao tay, mang sức thuyết phục mạnh mẽ. Đó là đoạn mở đầu mẫu mực trong một bản Tuyên ngôn bất hủ

Xem chi tiết
Phân tích những áng thơ văn được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Phân tích những áng thơ văn được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc

Trong nền văn học dân tộc, có một số áng thơ văn ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Anh, chị hãy bàn về nội dung và tinh thần chung của các tác phẩm đó.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.