Mục II - Phần A - Trang 86, 87 Vở bài tập Vật lí 6


Giải trang 86, 87 VBT vật lí 6 Mục II - Sự đông đặc (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - SỰ ĐÔNG ĐẶC

2. Phân tích kết quả thí nghiệm

Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặc.

C1.

Băng phiến bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ ....

Lời giải chi tiết:

Băng phiến bắt đầu đông đặc ở nhiệt độ 800C.

C2.

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 đường biểu diễn là ....

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 đường biểu diễn là ....

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 đường biểu diễn là .....

Lời giải chi tiết:

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng.

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang.

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng.

C3.

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 nhiệt độ của băng phiến ...

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của băng phiến ....

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 nhiệt độ của băng phiến ...

Lời giải chi tiết:

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 nhiệt độ của băng phiến giảm.

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 nhiệt độ của băng phiến giảm.

3. Rút ra kết luận

C4.

a) Băng phiến đông đặc ở .... Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc ... nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến ....

Lời giải chi tiết:

a) Băng phiến đông đặc ở 800C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.