Mục I - Phần A - Trang 82, 83 Vở bài tập Vật lí 6


Giải trang 82, 83 VBT vật lí 6 Mục I - Sự nóng chảy (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - SỰ NÓNG CHẢY

1. Phân tích kết quả thí nghiệm

Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình nóng chảy

C1.

- Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến ...

- Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là ...

Lời giải chi tiết:

- Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần.

- Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2.

- Băng phiến bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ ...

- Lúc này băng phiến tồn tại ở thể ....

Lời giải chi tiết:

- Băng phiến bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ 800C.

- Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng.

C3.

- Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến ...

- Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là ....

Lời giải chi tiết:

- Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

- Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang.

C4.

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến ...

- Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là ...

Lời giải chi tiết:

- Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến tăng theo thời gian.

- Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

2. Rút ra kết luận

C5.

a) Băng phiến nóng chảy ở 800C, nhiệt độ này gọi là .... của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến ...

Lời giải chi tiết:

a) Băng phiến nóng chảy ở 800C, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.