Mục I - Phần A - Trang 34 Vở bài tập Vật lí 6


Giải trang 34 VBT vật lí 6 Mục I - Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Đề bài

Hoàn thành mục I - Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng

Lời giải chi tiết

I - BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI. ĐỘ BIẾN DẠNG

1. Biến dạng của một lò xo

Thí nghiệm

Bảng 9.1. KẾT QUẢ

Rút ra kết luận  

C1:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị dãn ra, chiều dài của nó tăng lên. Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại bằng chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

2. Độ biến dạng của lò xo

C2:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí