Mục I (Phần A) – Trang 10 Vở bài tập Vật lí 8


Giải trang 10 VBT vật lí 8 Mục I - Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - VẬN TỐC LÀ GÌ?

C1.

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần so sánh thời gian chạy cho cùng quãng đường chạy.

Lời giải chi tiết:

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần so sánh thời gian chạy cho cùng quãng đường chạy.

Từ cột 2,3 của bảng 2.1 có thể xếp hạng chạy nhanh, chậm cho từng học sinh vào cột 4. Kết quả như sau:

Thứ 1: Đào Việt Hùng

Thứ 2: Trần Bình 

Thứ 3: Nguyễn An

Thứ 4: Phạm Việt

Thứ 5: Lê Văn Cao

C2.

Quãng đường chạy được trong mỗi giây

Lời giải chi tiết:

Quãng đường chạy được trong mỗi giây


Số
thứ tự

  
Họ và tên học sinh Xếp hạng 

Quãng đường chạy 
       trong 1 giây

1

Nguyễn An 3 6,0 m
2 Trần Bình 2 6,3 m
3 Lê Văn Cao 5 5,5 m
4 Đào Việt Hùng 1 6,7 m
5 Phạm Việt 4 5,7 m

Kết luận: Vận tốc được biểu thị bằng quãng được chạy trong 1 giây

C3.

Độ lớn của vận tốc cho biết...

Lời giải chi tiết:

Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí