Mục I, II - Phần A - Trang 77 Vở bài tập Vật lí 8


Giải trang 77 VBT vật lí 8 Mục I - Sự chuyển hóa của các dạng cơ năng, Mục II - Bảo toàn cơ năng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG

C1 - C4

C1. Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng ....., vận tốc của quả bóng .......

C2. Thế năng của quả bóng ....., còn động năng của nó ......

C3. Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng ........., vận tốc của nó ...... Như vậy thế năng của quả bóng ......, động năng của nó .....

C4. 

Ở vị trí A quả bóng có động năng ....., có thế năng ......

Ở vị trí B quả bóng có động năng ........., có thế năng ......

Lời giải chi tiết:

C1. Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng giảm dần, vận tốc của quả bóng tăng dần.

C2. Thế năng của quả bóng giảm dầncòn động năng của nó tăng dần.

C3. Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng tăng dầnvận tốc của nó giảm dầnNhư vậy thế năng của quả bóng tăng dầnđộng năng của nó giảm dần.

C4. 

Ở vị trí A quả bóng có động năng nhỏ nhất, có thế năng lớn nhất.

Ở vị trí B quả bóng có động năng lớn nhất, có thế năng nhỏ nhất.

Quảng cáo
decumar

C5 - C8

C5.

a) Con lắc đi từ A xuống B, vận tốc của nó ......

b) Con lắc đi từ B lên C, vận tốc của nó ......

C6. 

Sự chuyển hóa cơ năng khi

a) Con lắc đi từ A xuống B: .....

b) Con lắc đi từ B lên C: .....

C7. 

- Con lắc có thế năng lớn nhất ở vị trí ....

- Con lắc có động năng lớn nhất ở vị trí .....

C8. 

- Con lắc có động năng nhỏ nhất ở vị trí ....

- Con lắc có thế năng nhỏ nhất ở vị trí .....

Lời giải chi tiết:

C5.

a) Con lắc đi từ A xuống B, vận tốc của nó tăng dần.

b) Con lắc đi từ B lên C, vận tốc của nó giảm dần.

C6. 

Sự chuyển hóa cơ năng khi

a) Con lắc đi từ A xuống B: thế năng chuyển hóa thành động năng.

b) Con lắc đi từ B lên C: động năng chuyển hóa thành thế năng.

C7. 

- Con lắc có thế năng lớn nhất ở vị trí A và C  

- Con lắc có động năng lớn nhất ở vị trí 

C8. 

- Con lắc có động năng nhỏ nhất ở vị trí A và C

- Con lắc có thế năng nhỏ nhất ở vị trí B

 

II -  BẢO TOÀN CƠ NĂNG

Những thí nghiệm định lượng chính xác đã chứng tỏ: Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng co năng được bảo toàn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.