Lý thuyết về hai góc đối đỉnh


Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

1. Hai góc đối đỉnh 

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

\(\widehat{O_{1}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{3}}\Rightarrow \widehat{O_{1}}=\widehat{O_{3}}\)

\(\widehat{O_{2}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{4}}\Rightarrow \widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}.\)

Chú ý: 2 góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 244 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí