Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 7


Đề bài

Bài 1: Cho hai góc kề \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\)

a) Hãy vẽ các góc \(\widehat {A'OB'}\) và \(\widehat {B'OC'}.\) Lần lượt đối đỉnh với \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\) 

b) Cho \(\widehat {AOB} = {55^o},\) hãy tính số đo các góc \(\widehat {A'OB'}\) và \(\widehat {BOA'}.\)

Bài 2: . Cho hình vẽ bên.

Hãy tính \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {yOx'}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Hai góc kề bù có tổng bằng \(180^0\)

Lời giải chi tiết

Bài 1:  

a) Góc đối đỉnh với góc \(\widehat {AOB}\) là \(\widehat {A'OB'}\) và góc đối đỉnh với góc \(\widehat {BOC}\) là góc \(\widehat {B'OC'}\). 

b) Ta có \(\widehat {A'OB'} = \widehat {AOB} = {55^o}\)(đối đỉnh)

OA’ là tia đối của tia OA nên \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOA'}\) là hai góc kề bù.

Ta có:  \(\widehat {AOB} + \widehat {BOA'} = {180^o}\).

\( \Rightarrow \widehat {BOA'} = {180^o} - \widehat {AOB}\)\(\; = {180^o} - {55^o} = {125^o}.\)

Bài 2: Ta có Ox và Ox’ là hai tia đối nhau nên \(\widehat {xOy'} + \widehat {y'Ox'} = {180^0}\) (hai góc kề bù) hay \(5x + 4x = {180^o} \Rightarrow 9x = {180^o}\)\(\; \Rightarrow x = {20^o}.\)

Vậy \(\widehat {xOy'} = {5.20^o} = {100^o};\)\(\,\,\widehat {y'{\rm{Ox}}'} = {4.20^o} = {80^o}\)

Ta có \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'} = {80^o}\)(đối đỉnh) và \(\widehat {yOx'} = \widehat {xOy'} = {100^o} \) (đối đỉnh)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.