Lý thuyết khái niệm về biểu thức đại số


Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa

Khái niệm về biểu thức đại số

Quảng cáo
decumar

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa không chỉ trên những số mà còn có thể trên những chữ (đại diện cho các số) được gọi là biểu thức đại số.

Trong biểu thức đại số:

+ Những chữ đại diện cho một số tùy ý gọi là biến số

+ Những chữ đại diện cho một số xác định gọi là hằng số

Ví dụ:

\(2x - 5\); \(a{x^2}+ bx + c\); \(\dfrac{2}{x+11}\); ...

Chú ý:

- Trong biểu thức đại số, vì các chữ đại diện cho các số nên khi thực hiện các phép toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán trên các số.

- Biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu xác định khi mẫu khác 0


Bình chọn:
4.6 trên 211 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.