Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Một số tự nhiên lẻ được viết dưới dạng: \(n = 2k + 1;k \in {\mathbb N}.\)

a) Tìm số n, biết \(k = 10\). 

b) Tìm k, biết \(n = 2011\). 

Bài 2: Viết biểu thức đại số biểu thị tích của hai số tự nhiên liên tiếp mà nhỏ nhất là m.

Bài 3: Một học sinh mua hai loại vở, một loại giá 3000 đồng một cuốn và mua x cuốn; một loại giá 4600 đồng một cuốn và mua y cuốn. Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền cần phải trả khi mua số vở trên. 

Lời giải chi tiết

Bài 1:

a) \(k = 10 \Rightarrow n = 2.10 + 1 = 21.\)

b) Ta có \(2k + 1 = 2011\) \( \Rightarrow 2k = 2011 - 1 = 2010\)

\( \Rightarrow k = 2010:2 = 1005\).

Bài 2: Số tự nhiên là m thì số kề sau của nó là \(m + 1\).

Vậy biểu thức đại số biểu thị tích của chúng là: \({\rm{P}} = m(m + 1) = {m^2} + m.\)

Bài 3: Mua \(x\) cuốn vở loại 3000 đồng một cuốn nên số tiền phải trả là: \(3000x\) (đồng).

Mua \(y\) cuốn vở loại 4600 đồng một cuốn nên số tiền phải trả là: \(4600x\) (đồng).

Vậy biểu thức đại số biểu thị tổng số tiền phải trả là:

\(3000x + 4600y\) (đồng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài