Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Một người đã đi bằng xe buýt ra khỏi thành phố được 10 km, sau đó xuống xe và đi bộ 5 km/h. Tính quãng đường y mà người đó đã đi cả bằng xe buýt và đi bộ sau x giờ.

Bài 2: Trên khúc sông dài s km, một ca nô xuôi dòng với vận tốc 30 km/h. Tính thời gian t lúc ca nô ngược dòng để đi hết khúc sông đó. Biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

\({\rm{P = 2}}{{\rm{x}}^3} + 3{\rm{x}}y + {y^2}\) tại \(x =  - {1 \over 2};y = {2 \over 3}\).

 

LG bài 1

Phương pháp giải:

Quãng đường= vận tốc . thời gian

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Ta có: \(y = 10 + 5.x\) (km).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Vận tốc ngược dòng= vận tốc xuôi dòng- 2.vận tốc dòng nước

Thời gian= Quãng đường : vận tốc

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là \(30 - 2.3 = 24\) (km/h).

Vậy thời gian để ca nô đi hết khúc sông lúc ngược dòng là: \(t = {s \over {24}}\) (giờ).

LG bài 3

Phương pháp giải:

Thay x,y vào P

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Thay \(x =  - {1 \over 2};y = {2 \over 3}\) vào biểu thức P, ta được:

\({\rm{P = 2}}{\left( { - {1 \over 2}} \right)^3} + 3\left( { - {1 \over 2}} \right).{2 \over 3} + {\left( {{2 \over 3}} \right)^2}\)\(\; =  - {1 \over 4} - 1 + {4 \over 9} =  - {{29} \over {36}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí