Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Chiều dài của khu vườn hình chữ nhật là a mét; chiều rộng nhỏ hơn chiều dài là 4 mét. Tính diện tích của khu vườn.

Bài 2: Một ô tô và xe máy đi từ A đến B dài s (km) và xuất phát cùng một lúc từ A. Vận tốc của ô tô là 50 km/h, vận tốc của xe máy là v (km/h) \((v < 50)\). Hỏi khi ô tô tới B thì xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

\(P = 2{a^4} - ab + 2{b^2},\) nếu \(a =  - 1;b =  - {1 \over 2}\).

Câu 2

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Chiều rộng của hình chữ nhật là:\(a - 4\) \((m)\).

Diện tích của khu vườn là:\(a(a - 4) = {a^2} - 4a\) \(({m^2})\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Quãng đường = thời gian.vận tốc

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Thời gian để ô tô đi hết quãng đường AB là: \({s \over {50}}\) (giờ).

Vậy xe máy đi được quãng đường là: \({s \over {50}}.v\) \((km)\).

LG bài 3

Phương pháp giải:

Thay a,b vào P

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Thay \(a =  - 1;b =  - {1 \over 2}\) vào biểu thức P, ta được:

\({\rm{P = 2( - 1}}{{\rm{)}}^4} - ( - 1).\left( { - {1 \over 2}} \right) + 2{\left( { - {1 \over 2}} \right)^2} \)\(\;= 2 - {1 \over 2} + {1 \over 2} = 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí