Bài 5 trang 27 SGK Toán 7 tập 2


Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Đề bài

Một người hưởng mức lương là \(a\) đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm \(m\) đồng ?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ \(n\) đồng (\(n < a\)) vì nghỉ một ngày công không phép ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một năm có \(4\) quý nên \(1\) quý gồm \(3\) tháng.

- Số tiền nhận được trong một quý bằng mức lương một tháng nhân với \(3\)

- Số tiền nhận được trong \(2\) quý bằng số tiền nhận được sau một tháng nhân với \(6\).

Chú ý: Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán như trên các số.

Lời giải chi tiết

a) Một quý có \(3\) tháng mà một tháng người đó được hưởng \(a\) đồng

Do đó trong \(1\) quý người đó nhận được \(3a\) đồng. 

Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu quả cao nên trong quý người đó được hưởng thêm \(m\) đồng.

Vậy trong một quý người đó được nhận được tất cả số tiền là \(3a + m\) (đồng).

b) Vì một tháng người đó được hưởng \(a\) đồng nên trong hai quý lao động (tức là \(6\) tháng) người đó nhận được số tiền là: \( 6a\) (đồng) 

Theo đề bài, người đó bị trừ \(n\) đồng nên trong hai quý lao động người đó chỉ còn nhận được số tiền là:

                         \(6a - n\) (đồng). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 268 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí