Lí thuyết khái quát lịch sử Đông Nam Á - Lịch sử 7 cánh diều


Lí thuyết khái quát lịch sử Đông Nam Á

BÀI 10. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á

1. Quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á. 

Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

* Đông Nam Á lục địa: 

- Nhà nước độc lập của người Việt trên vùng châu thổ sông Hồng (thế kỉ X)

- Lưu vực sông I-ra-oa-đi thuộc lãnh thổ Mi-an-ma ngày nay

- Vương quốc Pa-gan được thành lập vào thế kỉ X

- Dọc đồng bằng sông Mê Công và Chao Phray-a các vương quốc nói tiếng Thái ra đời: Lan-na (thế kỉ XIII), Su-khô-thay (thế kỉ XIII), A-giút-thay-a (thế kỉ XV), Lan Xang (thế kỉ XIV)

* Đông Nam Á hải đảo

- Vương quốc Ma-gia-pa-hít (thế kỉ XIII)

- Vương quốc Ma-lắc-xa (thế kỉ XV), A-chê (thế kỉ XV)

Các nhà nước phong kiến được củng cố và phát triển: Đại Việt thời Lê sơ, vương quốc A-giút-thay-a

Kinh tế:

- Nông nghiệp được mở rộng.

- Thủ công nghiệp: làm gốm sứ, dệt lụa, đúc đồng, chế tạo vũ khí phát triển. 

- Nổi tiếng với: hương liệu, gia vị: trầm hương, hồ tiêu, đậu khấu, sa nhân….

2. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

Tôn giáo: Hin-đu giáo, Nho giáo, Hồi giáo

Chữ viết: trên cơ sở chữ Phạn và chữ Hán, sáng tạo ra các chữ viết riêng: Khơ-me, chữ Chăm, chữ Thái, chữ Nôm.

Sử thi: Riêm Kê (Cam-pu-chia), Đại Việt sử kí toàn thư (Đại Việt).

Công trình kiến trúc: Hoàng thành Thăng Long, đền tháp Ăng-Co (Cam-pu-chia), thành cổ Pa-gan, chùa Suê-đa-gon (Mi-an-ma), đền tháp A-giút-thay-a


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí