Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ?

Bình chọn:
4 trên 29 phiếu

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ...

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ: Người dân Việt Nam đồng lòng giúp đỡ, viện trợ  đồng bào miền Nam chiến đấu với quân xâm lược. Họ không quản khó khăn, gian khổ, không tiếc sức người, sức của để tri viện cho miền Nam giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Các bài liên quan: - Bài 22. Đường Trường Sơn

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu