Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ?


Hình 2 gợi cho em suy nghĩ...

Đề bài

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết

Hình 2 gợi cho em suy nghĩ: Người dân Việt Nam đồng lòng giúp đỡ, viện trợ  đồng bào miền Nam chiến đấu với quân xâm lược. Họ không quản khó khăn, gian khổ, không tiếc sức người, sức của để tri viện cho miền Nam giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 89 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí