VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8


Giải câu 1, 2, 3 bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Bạn nên ăn uống như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Thế nào là ăn uống đầy đủ?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống bên cạnh hình vẽ những thức ăn mà cơ thể cần được cung cấp thường xuyên.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Bạn nên ăn uống như thế để cơ thể khỏe mạnh?

Lời giải chi tiết:

-   Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.

-   Uống đủ nước mỗi ngày.

-   Ăn thêm nhiều hoa quả bổ dung vitamin.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan:

 • Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9

  Giải câu 1, 2 bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ở hình vẽ những thức ăn và nước uống không hợp vệ sinh...

 • Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10

  Giải câu 1, 2 bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất...

 • Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12

  Giải câu 1, 2 bài 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ trang 11, 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung

 • Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7

  Giải câu 1, 2 bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp

 • Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6

  Giải câu 1, 2 bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp...

 • Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5

  Giải câu 1, 2 bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới những hình vẽ các hoạt động giúp cơ và xương phát triển tốt...

 • Bài 3: Hệ cơ trang 4

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 3: Hệ cơ trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp

 • Bài 2: Bộ xương trang 3

  Giải câu 1, 2, 3 bài 2: Hệ xương trang 3 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống tên xương hoặc tên khớp xương cho phù hợp...

 • Bài 1: Cơ quan vận động trang 2

  Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ quan vận động trang 2 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ a hoặc b, c vào chỗ trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú