VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 3: Tự nhiên

Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32


Giải câu 1, 2 Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Trong số những con vật trên, con vật nào sống ở nước ngọt, con vật nào sống ở nước mặn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c, d, e, g, h, l vào ô trống ở mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Cá quả (cá lóc, cá tràu);

b)   Cá ngừ;

c)   Cá chép

d)   Cá ngựa

e)   Trai

g) Ốc

h) Mực

i) Tôm

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trong số những con vật trên, con vật nào sống ở nước ngọt, con vật nào sống ở nước mặn?

a)   Một số con vật nào sống ở nước ngọt: ..............

b)   Một số con vật nào sống ở nước mặn: ..............

Lời giải chi tiết:

a)   Một số con vật nào sống ở nước ngọt: ốc, tôm, cá chép, trai. cá quả.

b)   Một số con vật nào sống ở nước mặn: cá ngừ, mực, cá ngựa.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: