VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7


Giải câu 1, 2 bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp. 

a) 


Ở khoang miệng, thức ăn được ...... nghiền nhỏ, .......... nhào trộn, ........... tẩm ướt. 

b)

Vào đến dạ dày, thức ăn tiếp tục được ......... nhờ sự .......... của ............ Một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

c)

c) Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành .......... Chúng thấm qua ........ vào ...... đi nuôi cơ thể. Các ......... được đưa xuống ruột già. 

d)

Ở ruột già, .......... biến thành ........... rồi được đưa ra ngoài qua ............

Lời giải chi tiết:

a) Ở khoang miệng, thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt. 

b) Vào đến dạ dày, thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày. Một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

c) Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành ruột non vào máu đi nuôi cơ thể. Các chất bã được đưa xuống ruột già. 

d) Ở ruột già, các chất bã biến thành phân rồi được đưa ra ngoài qua hậu môn

Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất.

Ăn chậm, nhai kĩ có ích lợi gì? 


*   Vì sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no?

Lời giải chi tiết:

*

*

Xem lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

 • Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8

  Giải câu 1, 2, 3 bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Bạn nên ăn uống như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh...

 • Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9

  Giải câu 1, 2 bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ở hình vẽ những thức ăn và nước uống không hợp vệ sinh...

 • Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10

  Giải câu 1, 2 bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất...

 • Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12

  Giải câu 1, 2 bài 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ trang 11, 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung

 • Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6

  Giải câu 1, 2 bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp...

 • Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5

  Giải câu 1, 2 bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới những hình vẽ các hoạt động giúp cơ và xương phát triển tốt...

 • Bài 3: Hệ cơ trang 4

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 3: Hệ cơ trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp

 • Bài 2: Bộ xương trang 3

  Giải câu 1, 2, 3 bài 2: Hệ xương trang 3 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống tên xương hoặc tên khớp xương cho phù hợp...

 • Bài 1: Cơ quan vận động trang 2

  Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ quan vận động trang 2 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ a hoặc b, c vào chỗ trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú