VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 3: Tự nhiên

Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39


Giải câu 1, 2, 3 Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Hãy cho biết tên các cây và con vật vào bảng 1 và 2 cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy viết tên các cây và con vật vào bảng 1 và bảng 2 cho phù hợp:

Bảng 1


Bảng 2:


Lời giải chi tiết:

Bảng 1:

Bảng 2:


Câu 2

Viết tên 3 việc bạn có thể làm để bảo vệ cây cối và các con vật xung quanh?

Lời giải chi tiết:

-  Tưới cây, nhổ cỏ thường xuyên.

-  Cho con vật nuôi trong nhà tiêm phòng.

-  Bắt sâu cho cây, tỉa cành.

Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất?

a)  Mô tả nào dau đây đúng với đặc điểm của mặt trời?

□ Tròn như cái đĩa.

□ Tròn như quả bóng.

□ Tròn như quả bóng lửa khổng lồ

□ Tròn như cái đĩa lửa khổng lồ

b) Mô tả nào sau đây đúng với khoảng cách giữa mặt trời và trái đất?

□ Mặt trời ở rất xa trái đất.

□ Mặt trời ở không xa trái đất.

□ Mặt trời ở gần trái đất

c) Tại sao ta có thể xác định phương hướng bằng mặt trời?

□ Vì mặt trời luôn chiếu sáng xuống trái đất.

□ Vì mặt trời luôn tỏa nhiệt xuống trái đất.

□ Vì mặt trời luôn mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

c)

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: