Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15


Giải câu 1, 2 bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c, d vào ô trống ở mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Làm vệ sinh trước nhà và xung quanh nhà ở;

b)   Phát quang bụi rậm và quanh nhà ở;

c)   Khơi thông cống rãnh;

d)   Quét dọn chuồng lợn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

* Bạn nên làm gì để giữ sạch môi trường?

Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: