VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 3: Tự nhiên

Bài 24: Cây sống ở đâu? trang 26


Giải câu 1, 2, 3 Bài 24: Cây sống ở đâu? trang 26 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết chữ a hoặc b, c vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Cây mọc trên núi cao;

b)   Cây mọc trên vách đá;

c)   Cây mọc trên sa mạc;

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Cây có thể sống ở đâu?

□ Cây chỉ sống được ở trên cạn

□ Cây chỉ sống được ở dưới nước

□ Cây sống được ở trên cạn và dưới nước

Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: