Bài 11: Gia đình trang 13


Giải câu 1, 2, 3 bài 11: Gia đình trang 13 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời phù hợp với gia đình bạn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa (SGK) trang 24 và điền vào chỗ ... cho phù hợp với việc làm hằng ngày của các thành viên trong gia đình Mai.

a)   .......... đang ............ các chậu hoa.

b)   Bà của Mai đang đón .......... ở cổng trường mầm non.

c)   Bố Mai đang ............. và tra dầu ..........

d)   ........... đang nấu cơm, Mai giúp mẹ .............

Lời giải chi tiết:

a)   Ông Mai đang tưới các chậu hoa.

b)   Bà của Mai đang đón em của Mai ở cổng trường mầm non.

c)   Bố Mai đang sửa quạt và tra dầu vào quạt.

d)   Mẹ Mai đang nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau.

Câu 2

Quan sát việc làm của người thân trong gia đình mình, bạn hãy viết vào chỗ  ... trong bảng sau:


Lời giải chi tiết:

Bài làm tham khảo:

Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời phù hợp với gia đình bạn.

* Ngày nghỉ, gia đình bạn thường làm gì?

Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: