A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh


Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Những gì em đã biết a) Sử dụng Pen Color và Pen Size . . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Những gì em đã biết

a) Sử dụng Pen Color và Pen Size để chọn màu và độ dày nét vẽ như hình dưới đây:

 

b) Viết dòng lệnh vẽ hình vuông, quan sát kết quả trên màn hình.

c) Thoát khỏi Logo

Lời giải chi tiết:

Nhớ lại kiến thức bài trước.

Câu 2

Thay đổi màu và độ dày nét bằng câu lệnh

a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

b) Sửa câu lệnh trên thành : CS SetPenColor 4 REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Quan sát kết quả.

c) Thay đổi giá trị số [4] trong lệnh SetPenColor, quan sát sự thay đổi màu vẽ.

d) Điền vào chỗ chấm (. . .)

Lệnh SetPenColor [n] dùng để đặt ………. của nét vẽ. Để đặt màu cho nét vẽ,  em thay đổi ……….. trong lệnh.

Lời giải chi tiết:

Lệnh SetPenColor dùng để đặt màu của nét vẽ. Để đặt màu cho nét vẽ,  em thay đổi giá trị n trong lệnh.

Câu 3

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a) Vẽ hình vuông bằng câu lệnh : CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

b) Sửa câu lệnh trên thành: CS SetPenSize [1 10] REPEAT 4 [FD 100 RT 90], quan sát kết quả.

c) Thay đổi giác trị số [1] và [10] trong lệnh SetPenSize [1 10], quan sát sự thay đổi nét vẽ.

d) Điền vào chỗ chấm (. . .)

Lệnh SetPenSize [m n] dùng để chỉnh ……… của nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta thay đổi giá trị ……… trong câu lệnh.

Lời giải chi tiết:

d) Lệnh SetPenSize [m n] dùng để chỉnh độ rộng của nét vẽ. Để điều chỉnh độ rộng nét vẽ ta thay đổi giá trị [m n] trong câu lệnh.

Câu 4

Thủ tục DuongTron sau thực hiện công việc gì? Điền vào ô trống trong bảng theo mẫu:

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.